Probleme propuse

1. Siruri de caractere
Fisierul ELEVI.TXT contine prenumele elevilor unei clase cu cel mult 32 de elevi, cate un prenume (cu cel mult 20 de caractere)
pe o linie a fisierului. Scrieti un program eficient care afiseaza pe ecran numarul de caractere ale celui mai lung prenume din fisier
precum si numarul prenumelor avand aceasta lungime.

2. Tipul inregistrare *struct*
Definiti structura ELEV care sa contina campurile numele si data nasterii, unde data se reprezinta ca o sub-structura ce contine
campurile zi, luna, an. Daca se citesc datele unui numar de elevi citite din fisierul ELEVI.IN, afisati in fisierul ELEVI.OUT
numele elevilor in ordinea crescatoare a anului nasterii.

3. Subprograme
Scrieti un program care modifica un vector astfel incat el sa contina doar valori distincte. Se va folosi un subprogram care verifica daca
o valoare exista deja in vector. Datele se citesc din fisierul text VECTOR.IN si vor fi scrise in VECTOR.OUT.

4. Recursivitate
Scrieti un program cu o functie recursiva care sa verifice daca un numar natural dat este numar prim.

5. Liste inlantuite
Se citeste un sir de cuvinte terminat prin caracterul '*' si se cere sa se afiseze aceste cuvinte in ordinea inversa celei de la citire, fara a utiliza
vectori sau subprograme recursive. Indicatie: se va folosi o lista inlantuita.


1. Siruri de caractere:
elevicpp.jpg
2. Tipul inregistrare *struct*
3. Subprograme
4. Recursivitate
5. Liste inlantuite

APLICATII CU FISIERE
fisiere01.jpg
fisierecpp01.jpg