Metoda programării dinamice, teorie şi aplicaţii:

Probleme propuse:
1. Subşir crescător maximal:
2. Suma maximă în triunghi:
3. Submatrice binară maximă:
Dându-se o matrice binară cu m linii şi n coloane, determinaţi o submatrice pătratică
de dimensiune maximă care are toate elementele egale cu 1.


Portofoliu - Metoda PD
===================
Realizati o prezentare PowerPoint cu urmatorul continut:
1. Prezentare teoretica a metodei:
- rezolvarea bottom-up a recurentelor
Programe C++ complete:
- capturi de ecran ale textului sursa
- cu comentarii
- date de test
- rezultate obtinute
Precizati pentru fiecare problema:
P1. Subproblemele în care se descompune problema dată
P2. Structurile de date auxiliare în care se memorează soluţiile subproblemelor
P3. Relaţiile de recurenţă pentru obţinerea soluţiei optime
P4. Rezolvarea relaţiilor de reucrenţă prin metoda bottom-up

2. Determinarea lungimii unui subsir crescator maximal
3. Suma maxima in triunghi
4. Alte probleme
5. Bibliografie