1. Recapitulare subprograme si recursivitate :
Grile recursivitate
2. Recapitulare - şiruri de caractere

3. Tipul struct Teorie struct
Grile struct

4. Stiva si coada
Grile stiva:
Grile coada:
5. Divide et Impera


1. Sa se determine elementul maxim dintr-un vector de numere intregi.

2. Algoritmul cautarii binare.

3. Problema turnurilor din Hanoi

Turnurile din Hanoi

Fractalii