1. PROBA SCRISĂ - test din Grafuri neorientate, Grafuri orientate, Arbori, Arbori binari2. PROBA PRACTICĂ - rezolvarea pe calculator a unei probleme din lista atașată
Condiția de susținere a probei practice - prezentarea portofoliului

A. Grile rezolvateCate 15 grile din fiecare subcapitol:* 15 grile cu grafuri neorientate* 15 grile cu grafuri orientate* 15 grile cu arbori si arbori binari

B. Portofoliu probleme (problemele din lista de probleme)
Cerințe pentru portofoliu:

  • rezolvările complete pe foi A4 scrise de mână
  • un exemplu concret: date de intrare, date de ieșire, reprezentare grafica - pentru fiecare problemă

Aplicatii Teza S2:

Gradele nodurilor intr-un graf orientat

Matricea drumurilor: Algoritmul Roy-Warshall

Drumuri de lungime minima - Algoritmul Roy-Floyd