Probleme la metoda “Divide et Impera”

1.
a) Calculaţi suma numerelor de la 1 la n, cu metoda D&I.
b) Calculaţi produsul numerelor de la 1 la n, cu metoda D&I.
c) Calculaţi suma numerelor dintre a şi b, cu metoda D&I.
d) Calculaţiprodusul numerelor dintre a şi b, cu metoda D&I.

2.
a) Calculaţi suma numerelor pare de la 1 la n, cu metoda D&I.
b) Calculaţi produsul numerelor pare de la 1 la n, cu metoda D&I.
c) Calculaţi suma numerelor pare dintre a şi b, cu metoda D&I.
d) Calculaţi produsul numerelor pare dintre a şi b, cu metoda D&I.

3.
a) Calculaţi suma numerelor impare de la 1 la n, cu metoda D&I.
b) Calculaţi produsul numerelor impare de la 1 la n, cu metoda D&I.
c) Calculaţi suma numerelor impare dintre a şi b, cu metoda D&I.
d) Calculaţi produsul numerelor impare dintre a şi b, cu metoda D&I.

4. Scrieţi o funcţie care să determine radicalul de ordinul 2 al unui număr real a cu 4 zecimale exacte, cu metoda D&I.

5. Determinaţi o soluţie a ecuaţiei x3-3x+1=0, din intervalul [0,1] cu o precizie de 3 zecimale.

Probleme D&I cu vectori

Se citesc elementele unui vector x, cu cel mult 100 de elemente numere întregi.
V1) Calculaţi suma elementelor din vector , cu metoda D&I.
V2) Calculaţi produsul elementelor din vector , cu metoda D&I.
V3) Calculaţi suma elementelor impare cu indici pari din vector, cu metoda D&I.
V4) Determinaţi valoarea minimă din vector , cu metoda D&I.
V5) Determinaţi valoarea maximă din vector , cu metoda D&I.
V6) Determinaţi minimul dintre elementele pare din vector, cu metoda D&I.
V7) Determinaţi numărul elementelor parecu indici impari din vector , cu metoda D&I.
V8) Determinaţi numărul elementelor prime din vector, cu metoda D&I.
V9) Determinaţi cmmdc al elementelor din vector, cu metoda D&I.
V10) Determinaţi produsul elementelor impare cu indici pari din vector, cu metoda D&I.